KİŞİYE ÖZEL KUTU YAPILIR
Sipariş Tel : 0216 336 66 11
Bize Sorun | Fırsatlarım | Hediye Çeklerim | Giriş Yap
https://www.istanbulahsapkutu.com/
Sepetinizde
ürün yok.
336 66 11
0216
 
Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM ŞARTLRI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


1.2. Bu SİTE' de sunulan Lora Davet Sümeyye Akkaya.  Kuşdili Cd. Karadut Sk. No:29 Kadıköy / İSTANBUL  - (bundan böyle kısaca " Lora Davet Sümeyye Akkaya" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi Lora Davet Sümeyye Akkaya olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Lora Davet Sümeyye Akkaya‘a aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını Lora Davet Sümeyye Akkaya gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Lora Davet Sümeyye Akkaya tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Lora Davet Sümeyye Akkayabu SİTE ‘de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR
2.1. SİTE: Lora Davet Sümeyye Akkaya tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: Lora Davet Sümeyye Akkaya‘dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formnuu eksiksiz doldurarak, Lora Davet Sümeyye Akkaya'ca üyelikleri onaylanarak Lora Davet Sümeyye Akkaya'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited  Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

2.3. KULLANICI: Lora Davet Sümeyye Akkaya,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Lora Davet Sümeyye Akkaya'a SMS kısa mesaj göndermesi ile Lora Davet Sümeyye Akkaya'nin KULLANICI ‘nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE ‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE ‘de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sninulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Lora Davet Sümeyye Akkaya arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin, SİTE üzerinden sninacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Lora Davet Sümeyye Akkaya‘ne ait SİTE adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun  müsait olması halinde ,yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi, borcunun inifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından SİTE adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Lora Davet Sümeyye Akkaya‘SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Lora Davet Sümeyye Akkaya tarafından belirlenecek ve SİTE ‘ nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Lora Davet Sümeyye Akkaya‘bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. SİTE üzerinden, Lora Davet Sümeyye Akkaya' nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’ lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI ‘lara ve ÜYE ‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Lora Davet Sümeyye Akkaya'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI ‘ların ÜYE’ lerin kendi sorumluluğundadır. Lora Davet Sümeyye Akkayabu tür link verilen web SİTE ‘lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Lora Davet Sümeyye Akkaya SİTE ‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE ‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE ‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Lora Davet Sümeyye Akkaya'nin SİTE ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE ‘deki, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bninlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE ‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI ‘nın ÜYE ‘nin sorumluluğnindadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE ‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Lora Davet Sümeyye Akkayasorumlu değildir.
Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ‘nın ve ÜYE ‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SİTE sorumlu değildir.

4.4. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştiişbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE ‘yi kullanma koşulları ile SİTE ‘de sninulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE ‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE ‘nin kullanımı ya da SİTE ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
Lora Davet Sümeyye Akkaya sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin, işbirliği içinde buluduğu kurumların, Lora Davet Sümeyye Akkaya çalışanlarının ve yöneticilerinin, Lora Davet Sümeyye Akkaya yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğnun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Lora Davet Sümeyye Akkaya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğnu ve hukuka uygnuluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI ‘ların ve ÜYE ‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Lora Davet Sümeyye Akkayave/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE ‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Lora Davet Sümeyye Akkaya'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE ‘nin sahibi  Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti dur. Bu SİTE ‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE ‘nin sunumu Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE ‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Lora Davet Sümeyye Akkaya ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Lora Davet Sümeyye Akkaya hizmetlerini,  Lora Davet Sümeyye Akkaya bilgilerini ve Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Lora Davet Sümeyye Akkaya SİTE üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Lora Davet Sümeyye Akkaya aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE ‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
KULLANICI ‘lara ve ÜYE ‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Lora Davet Sümeyye Akkaya için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI ‘ların ve ÜYE ‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Lora Davet Sümeyye Akkaya tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde  Lora Davet Sümeyye Akkaya hizmetleri, Lora Davet Sümeyye Akkaya,bilgileri, Lora Davet Sümeyye Akkaya telif haklarına tâbi çalışmaları, Lora Davet Sümeyye Akkaya ticari markaları, Lora Davet Sümeyye Akkaya ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞNİN SINIRLANDIRILMASI
Lora Davet Sümeyye Akkaya SİTE ‘ye erişilmesi, SİTE ‘nin ya da SİTE ‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Lora Davet Sümeyye Akkaya sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE ‘nin  kullanılması ile Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR
Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştibu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Lora Davet Sümeyye Akkaya işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunin gibi durumlar, Lora Davet Sümeyye Akkaya açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lora Davet Sümeyye Akkaya 'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Lora Davet Sümeyye Akkaya‘nin, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Lora Davet Sümeyye Akkaya tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Lora Davet Sümeyye Akkaya dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Lora Kadıköy - Royal Kutu - Lora Davet -